Kategorija: Veza

Internet priključak - to je vaš pristup kanalu na internet. To se može izvesti preko modema, pristupne točke, bežični pristup internetu, kao i preko kabela spojen na računalo. ...