Kategorija: Ovisnosti

Izraz „navika - druga priroda” po prvi putKoristio sam drevni grčki filozof Aristotel, iako je stvarno postalo krilati kroz svetog Augustina. Drevni vjeruje da su neke navike mogu biti ...

Izraz „navika - druga priroda” po prvi putKoristio sam drevni grčki filozof Aristotel, iako je stvarno postalo krilati kroz svetog Augustina. Drevni vjeruje da su neke navike mogu biti ...

Izraz „navika - druga priroda” po prvi putKoristio sam drevni grčki filozof Aristotel, iako je stvarno postalo krilati kroz svetog Augustina. Drevni vjeruje da su neke navike mogu biti ...