Kategorija: Strong pića

Visoki status konjaka „Hennessy» (Hennessy)obvezuje da ga piju pravilno, u skladu s utvrđenim tradicijom. Bez klasičnih rituala konjaka, priznate kao najbolji na svijetu, to se pretvara u običan piće četrdeset stupnjeva alkohola.

Među tradicionalnim pića iz različitih zemalja se može vidjeti ne samo u odnosu na bezalkoholno pivo i vino, ali su pića koja sadrže najmanje 40% alkohola. Svaki od tih različitih žestokih pića ...